Het Kartel is een multidisciplinair syndicaat van ASGBGBO en MoDeS.

De prioriteiten van het Kartel voor specialisten.

1

Aantrekkelijk maken én houden van het beroep.

Voor elke specialist een inkomen, een sociale bescherming en voldoende ondersteuning. Dat is volgens het Kartel de basis om het beroep aantrekkelijk te maken en te houden.

Correcte verloning

 • Passend bij de opleiding
 • Evenredig met de inzet, wachtbelasting en beroepsrisico.
 • Aangepast aan professionele verantwoordelijkheid en korte loopbaan.
 • Niet afhankelijk van al/niet uitvoeren van technische prestaties.

Verdere herijking met opwaardering van de intellectuele prestaties.

Ondersteuning door voldoende gekwalificeerd personeel en up-to-date apparatuur.

Betere sociale bescherming

 • Verder optrekken van het bedrag van het RIZIV Sociaal Statuut.
 • Een dubbel RIZIV Sociaal Statuut voor artsen in opleiding.
 • Uitkering bij bevalling.
 • Ongelimiteerd verder werken bij opname pensioen.

Uitbouw en ondersteuning van de bidirectionele elektronische informatie-uitwisseling

Verminderen van administratieve overlast.

Goede verhouding werkbelasting/familiaal- en sociaal leven.

2

Werken in het ziekenhuis aanmoedigen.

Het Kartel is er van overtuigd dat de prioriteiten voor de specialist, in de eerste plaats, in het ziekenhuis liggen. En dat moet aangemoedigd worden.

Verminderen van afdrachten op honoraria.

 • Verminderen van de afdrachten op de honoraria, dus een grondige herziening van art. 155 van de ziekenhuiswet.
 • Verhoogd ereloon voor de consultatie in het ziekenhuis.

Verder uitwerken van een voorstel ‘coöperatief ziekenhuis’ voor de polikliniek.

 • In dit voorstel, waar het Kartel mee trekker van is, worden de artsen die het wensen (mede)eigenaar van de polikliniek via het verwerven van een participatie in een CVBA.

3

Werken aan een betere ziekenhuisfinanciering.

Dus geen all-in financiering. Het Kartel is voorstander van een vereenvoudigde, eerlijke en transparante gemengde financiering.

Geen all-in financiering.

 • Dat brengt risico’s op kwaliteitsvermindering met zich mee en zal tot eindeloze conflicten tussen beheerders en artsen leiden. Het Kartel is voorstander van een vereenvoudiging van het huidige systeem en de invoering van stimuli voor beheerders en artsen samen, om meer in te zetten op kwaliteit, en minder op volume.

Afbouwen van het aantal erkende bedden, tot het verantwoorde. Ambulant wat ambulant kan.

Afvoeren van de sterke verschillen in vergoedingen voor mini-, maxi- en dialyseforfaits.

Strengere en uniforme controles op de MKG- en de MVG-registratie, met mogelijke sancties.

4

Kwaliteit van de opleiding verhogen.

Het Kartel gelooft dat een correcte verloning, een goede work-life balance en dito ondersteuning zullen bijdragen tot de aantrekkelijkheid van ons beroep.

Stageboekje wijzigen in een elektronisch systeem.

Effectieve aanwezigheid van de stagemeesters, mits correcte verloning.

Herdefiniëren van de erkenningscriteria voor stagemeesters, wakend over de kwaliteit, maar zonder te vervallen in absurde regelneverij.

Naleving van de nieuwe wet op de arbeidstijden (implementatie van de Europese richtlijn in de Belgische wetgeving) en de barema’s die uitgewerkt worden.

Administratieve vereenvoudiging van de praktische modaliteiten van de continue vorming en de jaarlijkse accreditering.