Het Kartel is een multidisciplinair syndicaat van ASGBGBO en MoDeS.

De prioriteiten van het Kartel voor huisartsen.

1

Aantrekkelijk maken én houden van het beroep.

Het Kartel gelooft dat een correcte verloning, een goede work-life balance en dito ondersteuning zullen bijdragen tot de aantrekkelijkheid van ons beroep.

Correcte verloning

 • Per prestatie en forfaitair.
 • Een verdere herijking met opwaardering van de intellectuele prestaties.

Goede verhouding werkbelasting/familiaal- en sociaal leven

 • Een goede geregelde en correct betaalde wachtdienst buiten de normale werkuren.
 • De huisartsenwachtposten en alternatieven moeten verder uitgebouwd worden.
 • Het triëren van de oproepen zal de belasting verminderen en de efficiëntie doen stijgen.

Solide ondersteuning en omkadering

 • Gebruiksvriendelijke, EBM-ondersteunde software.
 • Opleiding om te leren werken met de aangeboden software.
 • Verhoging telematicapremie naargelang het gebruik van de mogelijkheden binnen eHealth.
 • Professionele omkadering door subsidiëring van niet alleen administratief personeel en telesecretariaat, maar ook praktijkassistenten.
 • Verder optrekken van de praktijktoelage.

Betere sociale bescherming

 • Verder optrekken van het bedrag van het RIZIV Sociaal Statuut.
 • Een dubbel RIZIV Sociaal Statuut voor artsen in opleiding.
 • Uitkering bij bevalling.
 • Ongelimiteerd verder werken bij opname pensioen.

De administratieve overlast een halt toe roepen

2

Centrale rol van de huisarts in de gezondheidszorg verder versterken.

De juiste zorg, bij de juiste patiënt, op het juiste moment, door de juiste verstrekker op de juiste plaats en aan de juiste prijs. Dat is de enige weg om tot een kwalitatieve en performante zorg te komen.

Een vaste huisarts voor iedereen.

 • Mogelijkheid om eenvoudig van huisarts te kunnen veranderen.

Automatische verlenging van het GMD.

 • Uitbetaling per trimester.

Uitbreiding en verbetering van de softe echelonnering.

 • Met notificatie via Mycarenet.

Erkenning van de huisarts als coach van de patiënt met een chronische en/of gecompliceerde aandoening(en)

 • Verhoogd GMD-honorarium voor de patiënt met het statuut ‘Chronisch Zieke’.
 • Taakafspraken met de andere actoren op de eerste lijn en met de tweede en derde lijn.
 • Ontwikkeling van een gedeeld elektronisch dossier.

3

De samenwerking bevorderen.

Betrokkenheid zorgt automatisch voor een betere kwaliteit. Het Kartel zet verder in op een betere samenwerking binnen en met de Huisartsenkringen, het LMN, de wetenschappelijke verenigingen en de SEL’s.

De nodige financiële middelen ter beschikking te stellen.

Een goede taakomschrijving van alle actoren op de eerste lijn.

Participatie in het beleid.

 • Nu deze bevoegdheden met de staatshervorming naar de gemeenschappen overgaan, eist het Kartel participatie in het beleid.